PORADNIE

Poradnia kardiologiczna


Poradnia Kardiologiczna w Specjalistycznym Centrum Medycznym  prowadzona jest przez dr n. med. Ewę PESZEK-PRZYBYŁĘ, specjalistę chorób wewnętrznych, specjalistę kardiologa. Dr n. med. Ewa PESZEK-PRZYBYŁA zatrudniona jest w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach - Ochojcu oraz posiada certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie echokardiografii przezklatkowej dorosłych oraz certyfikat Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Poradnia zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem:

- choroby wieńcowej
- niewydolności serca
- zaburzeń rytmu serca
- wad serca wrodzonych i nabytych
- nadciśnienia tętniczego
- zaburzeń gospodarki lipidowej

Pacjenci:

Z licznymi schorzeniami towarzyszącymi chorobom serca (m.in. cukrzycą, otyłością, zaburzenia funkcji tarczycy) otrzymują szczegółowe porady
i zalecenia

Z napadowymi zaburzeniami rytmu serca (kołatania serca) oceniani są pod kątem schorzeń poddających się leczeniu zabiegowemu (np. napadowy częstoskurcz węzłowy) i w razie potrzeby kierowani na przezskórny zbieg ablacji

Z implantowanymi urządzeniami tj. stymulatorami serca i kardiowerterami - defibrylatorami (ICD) otrzymują porady dotyczące optymalizacji leczenia farmakologicznego.

Z bólami głowy i/lub po udarach mózgu lub przemijających epizodach niedokrwiennych (TIA), zwłaszcza ludzie młodzi i kobiety planujące ciążę, oceniani są pod kątem możliwości przecieku międzyprzedsionkowego (PFO, ASD).

Z chorobami onkologicznymi, przed lub w trakcie leczenia (chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia i in.), oceniani są kardiologicznie pod kątem możliwości zastosowania niektórych terapii np. wymagających obciążenia dużą ilością płynów, czy użycia leków o znanym potencjale kardiotosycznym lub prozakrzepowym

Diagnostykę prowadzimy w oparciu o nowoczesny sprzęt. Wykonujemy:

- badanie elektrokardiograficzne (EKG) – aparat: AsCARD Grey

- badanie echokardiograficzne przezklatkowe (UKG)aparat: Vivid S5. Badanie umożliwia ocenę serca pod kątem nieprawidłowości strukturalnychi czynnościowych. Wady zastawkowe serca oceniane są ilościowo i kwalifikowane do leczenia zachowawczego lub zabiegowego (po konsultacji kardiochirurgicznej). Ocena kurczliwości regionalnej i globalna mięśnia sercowego (z wyliczeniem frakcji wyrzutowej) pozwala na monitorowanie chorych z niewydolnością serca pod kątem progresji choroby oraz ułatwia podjęcie decyzji o diagnostyce inwazyjnej tętnic wieńcowych (koronarografia). Pozwala także przybliżyć się do podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego u chorych po ciężkich infekcjach i ze znacznym ograniczeniem wydolności wysiłkowej. Badanie pozwala także na sprecyzowanie wskazań do innych badań echokardiograficznych np. przezprzełykowego lub obciążeniowego (stress-echo).

- 24-godzinne monitorowanie rytmu serca metodą holterowską (tzw. holter ekg)system HolCARD. Badanie umożliwia ambulatoryjny zapis rytmu serca w sposób ciągły przez 24h lub dłużej w środowisku codziennym pacjenta i pozwala na uchwycenie zmian niemożliwych do wykrycia w trakcie jednorazowego, krótkiego zapisu ekg. Ocena zaburzeń rytmu serca i przewodzenia ma kluczowe znaczenie dla wyboru optymalnej terapii lub dalszej diagnostyki (np. koronarografia, implantacja stymulatora, farmakoterapia).

- 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą holterowską (tzw. holter ciśnieniowy) – system HolCARD. Badanie umożliwia ambulatoryjne pomiary i zapis ciśnienia tętniczego krwi przez 24h lub dłużej w środowisku codziennym pacjenta. Pomiar odbywa się interwałowo (np. 30x w ciągu  dnia, 18x w nocy) i pozwala na ocenę m.in. dobowego profilu ciśnienia tętniczego, jego zmienności oraz dobór odpowiedniej farmakoterapii nadciśnienia lub optymalizację dotychczasowej.

 

 


NASI LEKARZE

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji
KONTAKT

Specjalistyczne Centrum Medyczne

Sosnowiec - Zagórze
ul.Dworska 26 B
Tel. (32) 291 06 79

Zapraszamy od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 19.00

Synevo labolatorium

Tel: 511 865 521 / 32 775 93 41

Labolatorium czynne od poniedziałku
do piątku w godz. od 7.00 do 18.00

Soboty od 7.00 do 11.00© Specjalistyczne Centrum Medyczne 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Projekt & Realizacja Future in Design